فرایند پذیرش مقالات

قبل از هر چیز مقاله بایستی به وسیله نرم‌افزارهای موجود ویراستاری شده باشد و اصول نگارشی و ویرایشی، املایی و همچنین نشانه‌گذاری( ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول و غیره ...) و همچنین کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه ( استفاه از نیم‌فاصله) رعایت شده باشد.

این اولین شرط ورود مقاله به فرآیند داوری است.

* نویسنده محترم  با توجه به بخشنامه وزارت علوم و تاکید بر مشابهت‌یابی لازم است با مراجعه به سایت سمیم نور قسمت مشابهت‌یابی متن مقاله خود را مشابهت‌یابی و گزارش آن را ارسال فرمائید.

آدرس سایت سمیم نور:

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

* مقالات رسیده پس از بررسی در کمیسیون اولیه و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت داوری دوسو کور (Double blind peer review) برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر در موضوع مقاله ارسال می‌شود. پس از اخذ نظر داوران جهت تأیید نهایی در کمیسیون هیأت تحریریه مطرح می‌شوند.