اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار:

 • نشر و گسترش دیدگاه‌های نظری، تحلیلی و یافته‌های پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش مبتنی بر آموزه‌های اسلام و ایران.
 • ارزشیابی از هدف‌ها، برنامه‌ها و روش‌های جاری در نظام آموزش و پرورش 
 • ترغیب پژوهشگران برای انجام پژوهش در حوزه آموزش و پرورش.
 • بررسی چالش‌های آموزش و پرورش و ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود آن در محدوده آموزش و پرورش
 • گسترش تعامل و تبادل اندیشه بین صاحب‌نظران آموزش و پرورش.
 • اشاعه، گسترش و کاربست دانش آموزش و پرورش.
 • روش‌شناسی پژوهش در حوزه آموزش و پرورش

 

محورهای مقالات:

موضوع مقالات باید در زمینه‌های زیر و ناظر به جنبه‌های نظری و کاربردی باشد:

 • مبانی نظری آموزش و پرورش (مانند فلسفی، دینی، جامعه­‌شناسی، روان شناسی، تاریخی و اقتصادی)
 • ساختار دوره­های تحصیلی در آموزش و پرورش
 • رهبری و مدیریت در سطوح مختلف آموزش و پرورش
 • برنامه‌ریزی آموزشی و برنامه‌ریزی توسعه آموزش و پرورش
 • مطالات مرتبط با آموزش و پرورش گروه‌های مختلف از جمله عشایر، روستائیان، کودکان مهاجران، تیزهوشان
 • مطالات مرتبط با انواع آموزش‌های فنی حرفه‌ای، بزرگسالان، مجازی و از راه دور در نظام آموزش و پرورش
 • برنامه درسی و تکنولوژی آموزشی
 • جذب، تربیت، بازآموزی، نگهداشت و ارزشیابی معلم
 • معرفی، نقد و ارزیابی نوآوری‌های آموزشی در ایران
 • شایستگی‌های اساسی یادگیری در عصر جدید مانند: کارآفرینی، خلاقیت، مهارت‌های زندگی، حل مسئله و مهارتهای شهروندی
 • روان‌شناسی تربیتی و مشاوره و هدایت تحصیلی